Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Αιγινίου
-Η ΔΗΜΗΤΡΑ-
.
.
Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Αιγινίου
-Η ΔΗΜΗΤΡΑ-
.
.
Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Αιγινίου
-Η ΔΗΜΗΤΡΑ-
.
.

Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Αιγινίου Η ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η Ιστορία Μας
To 1966 ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν Μορφωτικός Αγροτικός Σύλλογος Αιγινίου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», ούτινος έδρα ορίζεται ο Δήμος Αιγινίου Πιερίας.
Σκοπός μας η επαφή και η επικοινωνία προς διάπλασιν και ανάπτυξην κοινωνικών σχέσεων, αμοιβαίας αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ των μελών , η πνευματική εξύψωσις των, η διά νομίμων μέσων και ενεργειών γεωργική αποκατάστασις των μελών δια της παραχωρήσεως γαιών υπό του κράτους εν τη περιοχή του δήμου Αιγινίου ή και αλλαχού.
Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος
Ί
δρυση 1966
"Η ΔΗΜΗΤΡΑ"
Δραστηριότητα
Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος
Ο Τόπος Μας
  • Μακεδονία
  • Πιερία
  • Αιγίνιο
  • Ρουμλούκι
  • Αν. Θράκη
  • Β. Θράκη
GALLERY
Δείτε Φωτογραφίες
Γιορτή Αγίου Δημητρίου
Γιορτή Παναγιά Σουμέλα
Γιορτή Προφήτη Ηλία
Γιορτή 15 Αυγούστου

Η διαρκής αναζήτηση των ριζών μας, η καταγραφή και η διάσωση των ηθών και εθίμων, αποτελούν τον τρόπο να γνωρίσουμε την τοπική ιστορία μας και να την αναβιώσουμε ως έχει.

Επικοινωνία

K Καραμανλή 26, 60300, Αιγίνιο Πιερίας

23530 24322

6989291381

info@dimitra-aiginiou.gr

www.dimitra-aiginiou.gr